اطلاعات عمومی نساجی

چاپ پارچه و انواع روش های آن

print textile چاپ پارچه رنگ دیسپرس

رنگ دیسپرس و رنگ راکتیو

پارچه‌های ‌بافته شده بیشتر از پارچه‌های ‌دیگر چاپ می‌گردد. به هر حال پارچه‌های ‌کشباف (تریکو) به مقدار کمتر و بدون بافت به مقدار بسیار کمتر جهت چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. چاپ پارچه‌های ‌تریکو به علت تمایل کناره‌های ‌آنها به لوله شدن مشکل‌تر ‌از پارچه‌های ‌بافته شده می‌باشد. این پارچه‌ها معمولا با ماشین‌های ‌چاپ اسکرین تخت و روتاری چاپ می‌گردد. چون می‌توان پارچه را به روی بلانکت (باند) این ماشین‌ها چسباند. یکی از انواع پر مصرف رنگهای چاپ پارچه رنگ دیسپرس و رنگ راکتیو میباشد .

چاپ کلاف نخ

کلاف نخ را می‌توان توسط غلتک‌های چاپ ویژه‌ای چاپ و سپس تثبیت نمود. همچنین ممکن است نخ را ابتدا به صورت پارچه کشباف ساده در آورد و بعد از چاپ و تثبیت پارچه را شکافت و نخ را روی بوبین پیچاند. از این نوع چاپ، در تولید نخ‌های الوان که دارای رنگ‌های مختلف در طول خود می‌باشد استفاده می‌شود.

چاپ چله

چاپ چله برای تولید پارچه‌هایی که هر دو روی آنها در معرض دید قرار می‌گیرد و احتیاج به نقش در هر دو روی خود دارد انجام می‌شود. به این ترتیب که غلتك تار پشت ماشین چاپ قرار می‌گیرد و پس از چاپ و خشك شدن، چله به روی غلتك دیگری پیچیده می‌شود . پس از بافته شدن جهت تثبیت رنگینه به سالن تکمیل باز می‌گردد.

چاپ فتیله شانه شده

بر‌ای تولید نخ‌های ملانژ با درجه یکنواختی بالا، جهت تولید پارچه‌های ‌با کیفیت عالی، فتیله شانه شده به کمک ماشین چاپ ویگور و چاپ گردیده و بعد از تثبیت رنگینه مراحل بعدی ریسندگی طی می‌گردد. بدین ترتیب درجه یکنواختی بالایی حاصل می‌گردد. ماشین چاپ ویگور و در بخش تکنیک‌های مخصوص چاپ شرح داده خواهد شد.

چاپ مستقیم

در این روش، رنگینه به كمك خمیر چاپ مستقیماً روی پارچه چاپ می‌شود. این روش آسان‌ترین و ارزان‌ترین روش چاپ می‌باشد و بیشتر از روش‌های ‌دیگر که متعاقباً توضیح داده خواهد شد به کار گرفته می‌شود. پارچه ممکن است زمینه سفید و با رنگی روشن داشته باشد. چنانچه زمینه پارچه رنگی روشن داشته باشد چاپ را روچاپ می‌نامند. مخلوط رنگ زمینه و رنگ چاپ شده، رنگ نهایی طرح را مشخص می‌سازد.

چاپ برداشت

در این روش ابتدا پارچه مطابق روش‌های ‌مناسب، رنگرزی و رنگینه تثبیت می‌شود سپس به كمك چاپ، رنگ زمینه پارچه طبق طرح از میان برداشته می‌شود و جای آن سفید باقی مانده و با آنکه همزمان با از بین رفتن رنگینه زمینه، رنگینه دیگری که تحت تاثیر مواد برداشت کننده قرار نمی‌گیرد جای آن را می‌گیرد. حالت اول را برداشت سفید و حالت دوم را برداشت رنگی می‌نامند.

در این روش لازم است که رنگینه زمینه به راحتی قابل برداشت باشد. به خمیر چاپ برداشت سفید (معمولا جهت پوشش مولکول‌های رنگینه‌ای که احتمالا برداشت نشده است و همچنین برای سفید‌تر ‌شدن مواضع برداشت شده) می‌توان رنگدانه (پیگمنت) سفید و همچنین سفید کننده‌های ‌نوری اضافه نمود. برداشت رنگینه بیشتر به كمك احیاء آن صورت می‌گیرد.

چاپ مقاوم

در چاپ مقاوم از تثبیت رنگینه زمینه در مواضع چاپ شده جلوگیری می‌گردد. مقاومت در مقابل تثبیت رنگینه زمینه ممکن است به صورت فیزیکی و یا با استفاده از مواد شیمیایی مناسب انجام شود. در صنعت نساجی چاپ مقاوم به کمک مواد شیمیایی مناسب صورت می‌گیرد.

البته ممکن است که در خمیر چاپ رنگینه‌ای را به کار گرفت که در مقابل ماده مقاوم حساس نبوده و بتواند تثبیت گردد. چنانکه خمیر چاپ مقاوم حاوی رنگینه‌ای نباشد، نوع چاپ را مقاوم سفید و در صورت استفاده از خمیر چاپ مقاوم حاوی رنگینه‌ای که در مقابل ماده مقاوم حساس نباشد نوع چاپ را مقاوم رنگی می‌نامند.

چنانچه پارچه ابتدا با خمیر چاپ مقاوم چاپ شده و سپس رنگرزی شود و یا اینکه با یك شابلون تمام باز با خمیر چاپ حاوی رنگینه زمینه چاپ گردد، چاپ را «پیش مقاوم» می‌نامند و در صورتی که پارچه بعد از رنگرزی و یا چاپ شدن (با یك شابلون تمام باز) با خمیر چاپ حاوی رنگینه زمینه، با خمیر چاپ مقاوم چاپ گردد را پس مقاوم گویند. چنانچه پارچه بین چاپ و با رنگرزی زمینه و چاپ طرح مقاوم خشك نگردد، چاپ به عنوان ” تر روی تر” شناخته می‌شود.

از چاپ برداشت و یا مقاوم در مواردی استفاده می‌شود که ایجاد طرح به کمک چاپ مستقیم امکان‌پذیر نباشد . به عنوان مثال طرح‌های بسیار ظریف که بخش‌های رنگی مختلف آن نباید تداخل رنگی و یا از یکدیگر فاصله داشته باشد به كمك این دو روش، چاپ می‌شود.

چاپ يك مرحله‌ای و دو مرحله‌ای

منظور از چاپ یک مرحله‌ای چاپ کالا با خمیر چاپ حاوی رنگینه و مواد کمکی اصلی (قلیا برای رنگینه‌های ‌راکتیو. قلیا و احیا کننده برای رنگینه‌های ‌خمی) می‌باشد در صورتی‌که در چاپ دو مرحله‌ای خمیر چاپ فقط حاوی رنگینه و مواد کمکی فرعی (جاذب‌الرطوبه، ضد احیا) بوده و مواد کمکی اصلی را به همراه ندارد. این مواد بعد از چاپ پارچه و قبل از تثبیت به آن اضافه می‌گردد. چاپ دو مرحله‌ای در مقایسه با چاپ يك مرحله‌ای دارای محاسن زیر می‌باشد:

١. افزایش ثبات خمیر چاپ و طولانی‌تر ‌شدن مدت نگهداری پارچه چاپ شده قبل از تثبیت: (وجود مواد کمکی اصلی در خمیر باعث واکنش‌های ‌شیمیایی زودرس و یا ناقص می‌گردد و در نتیجه تمایل به جذب و یا میل واکنشی رنگینه کاهش می‌یابد).

۲. زمان تثبیت کوتاه‌تر: (مرطوب بودن پارچه بعد از افزودن مواد کمکی کاهش زمان تثبیت، سرعت بیشتر و کاهش هزینه را به همراه دارد).

۳. صرفه‌جویی در مصرف مواد کمکی و بیشتر بودن جذب رنگینه.

رنگینه‌های ‌مناسب برای چاپ

رنگینه‌هائی که در چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد باید دارای خواص مخصوصی باشد از این رو تمام رنگینه‌هایی که در رنگرزی بکار گرفته می‌شود برای چاپ مناسب نمی‌باشد.

رنگینه محلول در آب که برای چاپ در نظر گرفته می‌شود باید دارای حلالیت بالایی باشد، چون مقدار آب موجود در خمیر چاپ در زمان تثبيت (بخار) بسیار کمتر از مقدار آب در يك حمام رنگرزی می‌باشد. همچنین رنگینه‌های ‌نامحلول در آب باید بتواند در چنین محیطی تعلیق یکنواختی را تشکیل دهد. برای چاپ معمولا رنگینه‌های ‌به صورت محلول‌های غلیظ و یا خمیر ترجیح داده می‌شود. چون رنگینه به صورت یکنواخت در خمیر پخش می‌گردد و خطر حل نشدن و گلوله‌ای شدن پودر رنگینه در خمیر وجود ندارد.

چنانچه از رنگینه‌های ‌به صورت مایع و یا خمیر استفاده گردد مسئله پخش شدن رنگینه به صورت غبار در محیط کار و ضررهای ناشی از آن نیز وجود نخواهد داشت. استفاده از رنگینه‌های ‌با ثبات شستشوی پائین در چاپ به مراتب کمتر از رنگرزی می‌باشد چون در شستشو زمینه پارچه توسط این رنگینه‌ها لکه می‌گردد. رنگینه مناسب با توجه به جنس پارچه مورد نظر انتخاب می‌شود.

خانواده‌های ‌رنگینه‌های ‌مهم و متداول برای الیاف را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

۱. الیاف سلولزی:

راکتیو – خمی – خمی محلول – نفتلی

٢. الیاف پشمی و ابریشمی:

اسیدی – (کمپلکس فلزی) متال کمپلکس- دیسپرس – راکتیو مخصوص

٣. الیاف استات و پلی‌استر:

دیسپرس

۴. الیاف پلی آمید:

اسیدی – (کمپلکس فلزی) متال کمپلکس – دیسپرس – راکتیو مخصوص

۵. الیاف اکريليك:

کاتیونی – دیسپرس

رنگ دیسپرس :

این نوع رنگ ها عموما برای پارچه های پلی استر و مصنوعی کاربرد دارد

رنگدانه (پیگمنت) را می‌توان با توجه به خواص و ثبات آن برای رنگرزی و چاپ هر نوع لیف . یا مخلوط چند لیف مختلف بدون توجه به خواص فیزیکی و شیمیائی الیاف بکار گرفت.

در چاپ پارچه‌های ‌الیاف مخلوط، خمیر چاپ بایستی محتوی رنگینه‌های ‌مناسب و مواد کمکی لازم برای الیاف مختلف باشد.

💯برای تهیه انواع رنگ های دیسپرس و راکتیو با شرکت الوان کانی کویر میبد تماس بگیرید ، مشاوران ما آماده پاسخگویی هستند :

۰۳۵۳۲۳۷۲۸۴۰ و ۰۳۵۳۲۳۷۲۸۴۱ و ۰۳۵۳۲۳۷۲۸۴۲

موبایل : ۰۹۱۰۳۱۶۲۸۴۲ و ۰۹۱۰۳۱۶۲۸۴۱ و ۰۹۱۰۳۱۶۲۸۴۰

منبع : www.honaryab.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.