الوان کانی کویر میبد

درباره ما :

 

شرکت الوان کانی کویر میبد فعال در ضمینه واردات مستقیم از هند و فروش رنگ های راکتیو و دیسپرس مورد استفاده در صنعت نساجی میباشد

ارتباط با ما :

کارشناس فروش مشهد

خانم جوکار :

موبایل : ۰۹۱۰۳۱۶۲۸۴۰

ثابت : ۰۳۵۳۲۳۷۲۸۴۱

کارشناس فروش تبریز

حمید فتح اللهی :

موبایل : ۰۹۱۳۴۵۰۹۳۷۷

ثابت : ۰۳۵۳۲۳۷۲۸۴۲

فکس :

۰۳۵۳۲۳۷۲۸۵۳

کارشناس فروش اصفهان

وحید نوروزی :

موبایل : ۰۹۱۰۳۱۶۲۸۴۲

ثابت : ۰۳۵۳۲۳۷۲۸۴۲

کارشناس فروش تهران

خانم ابویی :

موبایل : ۰۹۱۰۳۱۶۲۸۴۱

ثابت : ۰۳۵۳۲۳۷۲۸۴۰

آدرس : یزد ـ میبد ـ شهرک صنعتی جهان آباد ـ بلوار خلیج فارس ـ خلیج فارس ۳ ـ الوان کانی کویر میبد

برای مشاوره با هر یک از کارشناسان که تمایل دارید میتوانید تماس بگیرید . همه قیمت ها و شرایط فروش یکسان میباشد

SEND US AN EMAIL

برای اینکه بتوانید با استفاده از این المان نمایش دهید ، می توانید یک فرم با استفاده از افزونه Contact form 7 ایجاد کنید.