رنگ دیسپرس

مقدمه‌ای بر دیسپرس کننده‌ها در صنعت نساجی

اهمیت دیسپرس کننده ها دیسیپرس کننده ها جز مواد الزامی در نسخه رنگرزی مصرفی در رنگ های  دیسپرس هستند. رنگرزي بطور كلي به فرآيندي اطلا...

ادامه مطلب